Wat is Kras

WAT IS KRAS

Kras is tijdens de oprichtingsvergadering van 31 januari 1959 officieel van start gegaan. De achtergrond van dit alles is als volgt: Een groep van pakweg 10-15 vrienden zaten begin 1959 gezamenlijk op de Rooms Katholieke Mulo aan de Overtocht in Bodegraven. Hier vierde het “zware regime” onder leiding van zusters Franciscanessen en rector Konijn hoogtij. Dit schepte een bijzondere vriendschapsband die na het eindexamen bleef voortduren.

Cafés waren uit den boze, discotheken (voor de jongere lezers) waren er toen nog niet en daarbij was de scheiding tussen de verschillende godsdiensten nog zeer streng. Dus toen Willem Bakker (één van de vrienden) het in zijn hoofd haalde om op 10 januari 1959 een gemengde dansavond in Hotel van Haaften te organiseren, kreeg hij veel kritiek van ouders en geestelijken.

Katholieke jongerenvereniging

Om de boel te stroomlijnen werd een katholieke jongerenvereniging opgericht, welke bekrachtigd werd tijdens de oprichtingsvergadering van 31 januari 1959. Er waren 32 aanwezigen die besloten dat iedere ongehuwde katholiek lid kon worden, mits hij of zij “innerlijke beschaving aan de dag legde”. Kapelaan Hoogenbosch kreeg een grote vinger in de pap, mede om de ouders gerust te stellen en hij stelde dat deze vereniging cultuur hoog in het vaandel moest dragen.

De eerste bestuursleden waren:

Albert Gerards (Voorzitter), Aart van Rossum (Secretaris), Ria Veelenturf (Penningmeester), Wim Bakker (Algemeen lid), Toos van Veldhuizen (Algemeen lid).

Het eerste onderkomen was het schietlokaal “Wilhelm Tell” in de Wilhelminastraat (nabij het café “De Musketier”). Uiteindelijk werd de K van Katholiek aan het wankelen gebracht en werd de regel dat alleen ongehuwde lid mocht worden onder druk van teruggang in het aantal leden afgeschaft.

Tegenwoordig kan dus iedereen lid worden van Sociëteit KRAS. De vereniging telt op dit moment zo’n 275 leden en organiseert uiteenlopende activiteiten in de weekenden.

Meer informatie over Sociëteit Kras: